Meddelelser

Projekt om ultralyd søger studerende

Af kringlede omveje, er STS centret blevet kontaktet, om vi har studerende, der gerne vil koble sig på indførelsen af ultralyd som diagnosticering på Skejby. Her er mange velkendte berøringsflader.. Hvis det har interesse, så kan man tage en snake med Kasper Ostrowski (kaso@asb.dk)

"På Skejby Sygehus findes der et center, der hedder Center for Klinisk Ultralyd.

De er i øjeblikket igang med et stort projekt hvor de uddanner en stor gruppe
læger på akutmodtagelsen ved Regionshospitalet i Horsens i at bruge
Ultralyd. Det er meningen at de skal bruge ultralyd som supplement til
deres undersøgelser i akutmodtagelsen.

Ultralyd er det, man bruger til at scanne de gravide for at se barnet. Det kan
også bruges til alt muligt andet. Man kan for eksempel bruge det diagnostisk i akutmodtagelsen, for at vurdere hvordan hjertet slår eller om patienterne bløder i maven. Det kan give en hurtig hjælp i diagnostikken hvor man tidligere har brugt stetoskop og det at trykke folk i maven i konventionel klinisk undersøgelse. I det store hele kan mange patientforløb forkortes og behandlingen præsiceres hvis alle læger kan ultralydsscanne.

Det har vist sig at alt det her, med at indføre en ny metode, som alle lærer
fra bunden, er ret spændende. Det er meget spændende fordi alle lag
i hierarkiet er lige gode/dårlige til det som udgangspunkt og de unge er meget
interesserede og måske lærer hurtigere gør at den sædvanlige "mesterlære"
bliver vendt på hovedet og der rokkes ved konventionelle "videns-magt-fordeling".

Det er helt utroligt spændende. Og spændende hvordan sådan en ny kultur
påvirker en afdeling på alle mulige niveauer.

Det synes jeg selvfølgelig der skal forskes lidt i. Jeg er selv rodet ind i
det ved at jeg forsker i de ultralydsresultater, som lægerne kommer med. Jeg påbegynder phd til september ved noget, der hedder Center for Akutforskning på Health.

Alt det spændende om kultur forandringer på arbejdspladsen og forandringer i
magtfordeling, er simpelhen ikke noget jeg ved ret meget om.

Kender du nogen, der måske ville være interesseret i at beskrive det? Det
kunne være et projekt til et speciale eller en opgave i den størrelse? Kan du
eventuelt henvise til nogen, som kunne være interesseret".

Oplæg på onsdag

Hej alle

Jeg håber I nyder påsken, dog har jeg på fornemmelsen, at nogle af jer skriver eksamen.

Det er måske derfor, ingen endnu har meldt sig til at holde et lille oplæg/indspark på onsdag.

Det er en god mulighed for at præsentere, problematisere, få feedback, osv. Man må endda også basere sig på pensum. Der er endda enkelte, hvis emne er tæt på pensum. Men andre må også meget gerne byde ind med indspark fra helt anden kant.

Jeg håber nogle melder sig - ellers må I nøjes med mig!

/Lars

Husk oplæg på onsdag

Hej alle

Husk der er mini præsentationer af empiri på onsdag (i det nye lokale - 5524 lok. 139). Nedenfor er guide spørgsmål klippet ind fra Wiki:

Vedledning til 1. empiri inspirations-workshop d. 20/3

  1. Hvordan skal dit tema undersøges i praksis?
  2. Hvad er analytisk interessant i forhold til ANT?
  3. Hvilke afsnit skal eksamen indholde? (læs: hvilke temaer kan man skrive noget om?)

Nyt lokale

Fremover skal vi være i IT-Huset (byg. 5524 lokale 139), men stadig onsdag 8-11. Det var vidst mig, der havde taget fejl :-)

Så ikke mere Schön!

Læsetip til ANT

I arbejdet med at forberede onsdagens undervisning, er det faldet mig ind, at de der ikke før har beskæftiget sig med ANT måske vil have fordel af IKKE at læse reassemlbing the social før de har læst det andet - og måske først efter undervisningen. Latour introducerer en hel del nye begreber, som ikke findes i de andre tekster, og som måske kan forvirre mere end de gavner. Har man til gengæld god styr på ANT, er reassembling en rigtig fed bog!

Det bedste er dog som altid lige selv at læse et par sider og vurdere hvordan og hvornår den forhåndenværende tekst skal læses og bearbejdes...

/Lars

Danske unge på vej mod digital dannelse

Fandt lige en interessant debat, som jeg slet ikke vidste, var begyndt at folde sig ud i Danmark: Behovet for digital dannelse (læs: behovet for at skabe kritiske skabere frem for ”forbrugere”)

Der skal være en stor konference på AU d. 13. maj. (http://www.it-vest.dk/konference13maj#.UTimeFHsPx8)

Her er lidt fra plakaten:

"Given how pervasive computers and the Internet is now, and how integral it is into our economy, and how fascinated kids are with it, I want to make sure that they know how to actually produce stuff using computers, and not simply consume stuff!"

Sådan udtrykte USA’s præsident Barack Obama 14. februar i år behovet for digital dannelse. Overalt i den vestlige verden er der øget politisk opmærksomhed på, hvor vigtigt det er at kende til og forstå informationsteknologiens muligheder og begrænsninger for at have indflydelse i en digital verden.

Det nye gymnasiefag, Informationsteknologi, er et væsentligt bidrag til at give danske unge en sådan forståelse og dermed en almen dannelse som digitale borgere, der kan være kreative, kritiske og innovative medskabere af samfundsudviklingen i det 21. århundrede.

Tænke, tænke..

Her har vi igen debatten om hvorvidt adgang til teknologi er nok i sig selv, eller om man skal ”skole” sig til kritiske individer, der ikke blot bliver udnyttet af teknologien (~dependency), men som rent faktisk bliver ”empoweret” af den. Her har vi vel faktisk diskussionen mellem Papert og Freire én gang til...

Husk nu empiri tam tam i morgen

Det er jo i morgen tidlig, vi skal snakke empiri med hinanden. Jeg har lagt mærke til, at ikke så mange har skrevet deres forslag ind i wiki'en. Men det når man jo nok i løbet af dagen :-)

Dog er det en fordel, hvis man lige giver sig tid til at løbe wiki'en igennem i aften. Her kan man overveje hvad der kan være på spil i de andres forslag samt hvilke interessante spørgsmål man kunne stille, hvis det var ens egen empiri.

Jeg kunne godt finde på sådan noget med, at vi tager runder efter hver præsentation, hvor vi giver bud på gode undersøgelsesspørgsmål til det forelagte.

Men nu ser vi,

Vi ses i morgen tidlig

Vedledning til 1. empiri inspirations-workshop d. 6/3

Bare lige for at gentage mig selv..... Så er her oplæget til næste gang:

  • Research noget empiri indenfor emnet IT, Empowerment og Sociale Forandringer
  • Lav en kort beskrivelse her på Wikien.
  • Forbered en kort præsentation (6-7 min)

Et forslag er at strukturere præsentationenen omkring disse tre spørgsmål

  1. Hvad er konceptet?
  2. Hvad er analytisk interessant?
  3. Hvordan kan det undersøges i praksis?

Overvej om det er nødvendigt med slides (tager tid at skifte computer)...print nogle billeder, vis noget min computer, tegn på whiteboard, lav pyntelig plakat...

Efter ANT forelæsningen d. 20/3 laver vi en ny runde... Og husk at læse ANT henover næste uge, da pensum igen er ret stort!

Pages