Velkommen

IT, Empowerment og Sociale Forandringer undersøger brugen af IT som forandringsagent i forhold til sociale problemstillinger. Det kunne eksempelvis være internettets rolle i demokratiseringsprocesser (fx det arabiske forår), forsøg på at skabe udvikling i fattige lande ved hjælp af IT (fx One Laptop per Child) eller ambitionen om at modernisere folkeskolen med iPads. Fællesnævneren for disse problemstillinger er, at IT tildeles en central rolle og ofte forventes at medføre sociale forandringer. Vi arbejder således overordnet med spørgsmålet:

Hvordan kan indførsel af ny teknologi medvirke empowerment og sociale forandringer, og hvordan kan man analytisk og metodisk forstå disse processer?

Med afsæt i teoretiske positioner, der argumenterer for relationel og situeret forståelse af teknologi og samfund, sætter kurset den studerende i stand til at foretage informationsvidenskabelige analyser af konkrete projekter, der fokuserer på IT som social forandringsagent. De studerende skal således løbende arbejde med selvvalgte cases, som diskuteres til ugentlige workshops. Forelæsningerne vil introducere overordnede problemstillinger omkring eksempelvis informationssamfundet i kombination med analyser af tiltag forbundne hermed – det kunne eksempelvis være udrulning af fibernet i udkantsdanmark. Formålet med kurset er således, at den studerende bliver i stand til at bidrage med nye og interessante vinkler på nogle af samtidens problematikker. De fleste tekster vil stamme fra Science, Technology, Society studies (STS), men de studerende er også velkomne til at bidrage med ekstracurriculære perspektiver.

Mødeplan 2013

Bekærk, ændringer vil løbende forekomme (både i pensum og tidspunkter)! Der er ingen undervisning i uge 8 og uge 13.

Aktivitet Dato Tid Sted
Introduktion 13/2 8-11 Schön (lok. 2)
Samspillet mellem teknologi og samfund I - Forelæsning 27/2 8-11 Schön (lok. 2)
Samspillet mellem teknologi og samfund I - Workshop 6/3 8-11 Schön (lok. 2)
Samspillet mellem teknologi og samfund II - Forelæsning 13/3 8-11 Schön (lok. 2)
Samspillet mellem teknologi og samfund II - Oplæg 20/3 8-11 5524 (lok. 139)
Informationssamfundet og dets udfordringer 3/4 8-11 5524 (lok. 139)
Empowerment 10/4 8-11 5524 (lok. 139)
IT og udviklingsarbejde (ICT4D) 17/4 8-11 5524 (lok. 139)
Analytisk formål og metode 24/4 8-11 5524 (lok. 139)
Vejledning 1/5 8-16 Nygaard 156
Seminar / Skrivesprint 8/5 8-11 5524 (lok. 139)
Modningsseminar 29/5 8-11 5524 (lok. 139)