5. Empowerment

Patient 2.0Gæster: Peter Danholt og Anders Albrechtslund

Læringsformål

 • At få en forståelse for empowerment begrebet i forskellige sammenhænge.
 • At udforske forholdet mellem empowerment og ANT

Aktiviteter

 • Lars: Velkomst og generelt om empowerment (45min - slides)
 • Peter: Oplæg om empowerment i sundhedsvæsenet (45min)
 • Anders: Oplæg om empowerment og overvågning (45min - slides)

Pensum (135 sider)

De fleste tekster kan downloades gratis online, hvis man bruger AU's netværk.

 1. Page, Nanette & Czuba,  Cheryl (1999): Empowerment: What is it? In Commentary, vol. 37, no. 5.    Baggrund
 2. Mohan, Giles (2006). Beyond participation: strategies for deeper empowerment. In: Cooke, Bill and Kothari, Uma eds. Participation: The New Tyranny? London: Zed Books, pp. 153–167.   Baggrund
 3. Berg, M. (1998). The Politics of Technology: On Bringing Social Theory into Technological Design. Science, Technology & Human Values, 23(4), 456–490. doi:10.1177/016224399802300406   Baggrund
 4. Albrechtslund, A., & Glud, L. N. (2010). Empowering Residents: A Theoretical Framework for Negotiating Surveillance Technologies. Surveillance & Society, 8(2).   Overvågnings oplæg
 5. Gomart, E., & Hennion, A. (1999). A sociology of attachment: music amateurs, drug users. In J. Law & J. Hassard (eds.), Actor network theory and after (pp. 220–248). Oxford [etc.]: Blackwell.   Diabetes oplæg - baggrund
 6. Danholt, P. (2012). Factish relations: Affective bodies in diabetes treatment. Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine, 1–16. doi:10.1177/1363459312460698   Diabetes oplæg

Andet materiale

Foreslå gerne relevante links og materialer i kommentarerne!

Comments

Malene Djurhuus's picture

Whole System Demonstrator Trial
Evaluation of Telehealth&Telecare:who accepts and rejects the equipment and why
Af professor Stanton Newman, London City University
http://www.bmj.com/content/344/bmj.e3874

Malene Djurhuus's picture

Patienternes talsmand rejser verden rundt og taler om empowerment og engagement.
http://epatientdave.com/

Sabine's picture

Måske denne artikel kunne have interesse for Lauge: http://www.version2.dk/artikel/samsoes-hjemmebyggede-bredbaand-giver-nu-...

larsbo's picture

Marc Bergs tekst om politics of technology skriver sig op imod CSCW/Design feltet, som det bl.a. har set ud i Århus.

Her er lige et eksempel på et empowering arbejds-IT system bygget over begrebet "awareness" - blot til almen interesse:
http://www.ihospital.dk/images/2005-05-12-TVA.wmv

Anni's picture

Til dem af jer der finder Albrechtslund artiklen specielt interessant, er CrapMap et lignende eksempel på brugen af deltagende overvågning til at skabe ejerskab af området og aspekter af de forhandlinger der foregår.
Det handler om kortlægning af Ghana's slum og de steder der trædes af på naturens vegne.
Også relevant i forhold til næste uges tema og nogle af de tidligere omtalte perspektiver på og paradigmer for udviklingsarbejde.
http://www.cleankumasi.org/

Derudover er der, hvis I ikke kender den, rigtig mange eksempler på danske offentlige digitaliseringstiltag på siden for fonden for velfærdsteknologi: www.ffvt.dk

admin's picture

Her er en lovende artikel (som jeg selv kun lige har skimtelæst), der opsummerer 25 års forskning indenfor IT og social forandring i det felt, der kalder sig "social informatics". Der er masser af eksempler og flere relaterede "key insights".

http://www.indiana.edu/~tisj/readers/full-text/16-3%20kling.pdf

Når jeg får den læst, og hvis den er god, kan det være den kommer på pensum senere..

larsbo's picture

Fandt lige den mest koncise og informative overbliksartikel om Empowerment jeg hidtil har set. Den skulle have været på pensum.

Artikel siger, at empowerment har et "endless number of interpretations with differences and similarities" og gennemgår forskellige brug - såvel teoretiske som praktiske. Paulo Freire bliver også nævnt et par gang..

God grundlovsdag..

Link: http://www.fride.org/publication/20/empowerment