Pensum og andet materiale

De studerende udvælger i kursets start et projekt eller problemstilling, som de ønsker at arbejde med. Kurset består derefter af tematiske forelæsninger med tilhørende øvelsestimer, hvor vi løbende hjælper hinanden videre med de igangværende analyser.